polski english русский
logowanie

Nasze autoryzacje i referencje  

CDIF2  Delphi  DeltaTech Electronics  Firma2000  Isuzu  Henkel

 Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń:

 1. Prowadzi specjalistyczne szkolenia z dziedziny:
  • techniki i elektroniki samochodowej
  • walidacji metod badawczych, urządzeń i pomieszczeń
 2. Wydaje ekspertyzy w tym zakresie
 3. Wykonuje kosztorysowanie napraw pokolizyjnych
 4. Wykonuje wyceny wartości pojazdów
 5. Przeprowadza audity oraz walidację metod badawczych, urządzeń i pomieszczeń
 6. Przygotowuje laboratoria badawcze do akredytacji - przygotowanie, opracowanie i wdrażanie systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
 7. Naprawia systemy mechatroniczne, których naprawy nikt nie chce się podjąć
 8. Przeprowadza badania spektrofotometryczne
 9. Przeprowadza badania sprawności i wytrzymałości części samochodowych i podzespołów.

     Pracownikami firmy są osoby z wieloletnią praktyką serwisową i dydaktyczną, rzeczoznawcy, eksperci i biegli sądowi. Podczas szkoleń oprócz ćwiczeń czysto-technicznych poruszane są zagadnienia - w zakresie tematu szkolenia - dotyczące:

 • poprawności procedur (w tym serwisowych);
 • zgodności wykonanej pracy/obsługi z dokumentami odniesienia;
 • odpowiedzialności za wykonaną pracę/usługę.

realizacja: vcms.pl