polski english русский
logowanie
Nasze autoryzacje i referencje  
Laur Eksperta 2015/2016  IbB Engineering GmbH  Urząd Dozoru Technicznego
    CDIF2  Delphi  DeltaTech Electronics  Firma2000  Isuzu  Henkel AutoMoto Serwis Gajda Truck Center
Specjalistyczne szkolenia w obszarze samochodów osobowych

Szkolenie do uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1kV

 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV
  1. Wiadomości ogólne
   1. Warunki środowiskowe
   2. Stopnie ochrony obudów
   3. Klasy ochronności urządzeń
   4. Napięcia i układy sieciowe
   5. Oznaczenie przewodów i zacisków
   6. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
  2. Rodzaje ochron przeciw porażeniowych
   1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
   2. Ochrona przed dotykiem pośrednim
   3. Przewody ochronne, ochronno-neutralne i wyrównawcze
   4. Uziomy i przewody uziemiające
 2. Budowa nowoczesnych instalacji elektrycznych
  1. Osprzęt kablowy
  2. Oznaczenie linii kablowych
  3. Przewody elektroenergetyczne
  4. Przyłącza i złącza
  5. Ochrona przewodów przed prądem przetężeniowym
 3. Zasady organizacji i wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
  1. Podział prac i formy wydawania poleceń
  2. Polecenia na wykonanie prac oraz kwalifikacje i obowiązki pracowników w zakresie organizacji i bezpieczeństwa pracy
  3. Zasady bezpiecznego wykonywania prac
  4. Sprzęt ochronny i narzędzia pracy
 4. Zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym i poparzonych
  1. Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV
 5. BHP podczas obsługiwania osprzętu elektrycznego w warsztacie samochodowym
 6. Zasady bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych
  1. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki
  2. Zabezpieczenia przed porażeniami
  3. Bezpieczeństwo czynne
  4. Doraźna pomoc w wypadku porażenia prądem elektrycznym
 7. Zagrożenia w pracach warsztatowych
 8. Bezpieczne używanie mierników wielkości elektrycznych
 9. Bezpieczeństwo pracy w warsztacie samochodowym
 10. Ochrona indywidualna
 11. Ochrona środowiska w warsztacie samochodowym

Uwaga: po szkoleniu konieczne jest złożenie egzaminu. Ustawowy koszt egzaminu to 210 zł brutto.

Powrót!  Góra Strony!
Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej. Zależnie od zainteresowania poszczególnymi punktami agendy szkoleniowej, rozwijane są treści pod potrzeby uczestników szkolenia.

 

 

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chroniona jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24 poz. 83).

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tematem szkolenia z naszego wykazu, napisz do nas.
W odpowiedzi zwrotnej otrzymasz informację o terminie i lokalizacji wybranego przez Ciebie szkolenia.
Imię i nazwisko*:
Adres e-mail*:
Telefon*:
Miejscowość*:
Temat wiadomości*:
Treść wiadomości*:
 
 
realizacja: vcms.pl