polski english русский
logowanie
Nasze autoryzacje i referencje  
Laur Eksperta 2015/2016  IbB Engineering GmbH  Urząd Dozoru Technicznego
    CDIF2  Delphi  DeltaTech Electronics  Firma2000  Isuzu  Henkel AutoMoto Serwis Gajda Truck Center
Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chroniona jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24 poz. 83).

 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
Tel.: (22) 579 00 00
Fax: (22) 579 00 01
www.uprp.pl

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej, powołanym do udzielania praw wyłącznych na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych oraz do prowadzenia rejestrów udzielonych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji. Ponadto Urząd gromadzi i udostępnia dokumentację i literaturę patentową, a także promuje wiedzę z dziedziny własności przemysłowej

 

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
34, chemin des Colombettes
1211 Geneve 20, Suisse
Tel.: (41-22) 338 91 11
Fax: (41-22) 733 54 28
www.wipo.int

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO - World Intellectual Property Organization) jest agendą ONZ zajmującą się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własnoći intelektualnej na świecie. Organizacja zajmuje się również promocją własności  intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej, szczególnie dla krajów rozwijających się.

 

Krajowe urzędy ds. własności intelektualnej na świecie:

 Pełna lista urzędów ds. własności intelektualnej znajduje się w katalogu WIPO.

realizacja: vcms.pl